Haber

2024 yılında turist rehberi ve seyahat acentası olabilecek turist rehberleri kanunu nedir?

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tarafından kabul edildi. 2024 yılında turist rehberi ve seyahat acentası olabilecek turist rehberleri kanunu nedir?

TURİST REHBERLİĞİ KANUNU NEDİR?

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tarafından kabul edildi.

Teklifle Turist Rehberliği Mesleği Kanununda değişiklik yapılıyor.

Buna göre mesleğe kabul başvurularında yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM, sınav takviminde yer almayan dilleri uzman ve tarafsız kuruluşlara test ettirebilecek.

Mesleğe kabul için gerekli tüm şartları taşıyanlar, Bakanlığın talebi üzerine uzman kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan meslek giriş sınavını geçmeleri halinde yabancı dilde turist rehberi olmaya hak kazanacaklar.

Mesleğe giriş koşullarını sağlayan ancak sadece yabancı dil yeterlilik belgesi şartını sağlayamayanlar, mesleğe kabulde başarılı olmaları halinde katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ulusal Türk turist rehberi olmaya hak kazanacaklar. Bakanlığın talebi üzerine uzman kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan sınav.

Çin düzenlemesi

Adaylar için başta Çince olmak üzere belirlenecek Uzakdoğu dillerini bilen, üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden mezun olanlar en azından lisans düzeyinde, turizm dalının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği şekilde. Bazı durumlarda, belirlenen bölgelerde ulusal veya bölgesel bir turist rehberi eğitim programını tamamlama zorunluluğu bulunmayacaktır.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunlarının turist rehberi yetiştirme programına katılma zorunluluğu olmayacak. Bu kişiler, katıldıkları uygulamalı geziye bağlı olarak başarılı oldukları yabancı dilde, belirtilen diğer şartları yerine getirerek ve en az 100 saatlik uygulama gezisini başarıyla tamamlayarak bölgesel veya ulusal turist rehberi olmaya hak kazanacaklardır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitim programı yürütülür.

Mesleğe kabul için Bakanlığa başvuru yapılacak

Komisyonda kabul edilen öneriyle turist rehberliği mesleğini yabancı dilde icra edebilmek için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin geçerlilik süresine ilişkin sınır kaldırıldı.

Teklife göre mesleğe kabul başvurusu Bakanlığa yapılacak. Bakanlık, başvurunun kabul edilmesi halinde 30 gün içinde gerekli incelemeleri yaparak lisans verecek ve reddedilen başvuruları ilgili bilgilerle birlikte başvuru sahibine bildirecektir.

Mesleğe giriş şartlarını taşımadığı halde mesleğe kabul edilenler, mesleğe kabulü engelleyen karar vermiş olanlar ile mesleğe dezavantajlı olduğu tespit edilenlerin meslekten çıkarılmasına karar verilir. Bakanlık kararıyla meslek.

Turist rehberliği yasalara ve mesleki etik ilkelere uygun olarak yalnızca çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde gerçekleştirilecektir.

meslekten çıkarma cezası

Teklifte turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Bu kapsamda söz konusu fiilin 5 yıl içerisinde 2 defa işlenmesi halinde meslekten süresiz yasaklama, 3 defa işlenmesi halinde ise meslekten çıkarma cezası uygulanacaktır.

Teklife göre turist rehberi fiyatları, mesleğin Türkçe icra edilmesi halinde belirlenen taban fiyatın yüzde 70’inden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların öğrencilere yönelik, öğretmenler eşliğinde ve ticari amaçla yapılmayan seyahatleri düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Ruhsatsız rehberlik hizmeti verenlere, hizmet verilen kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki mülki amir tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında rehberin, bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı olmaksızın, alışveriş amacıyla bir işletmeye gönderilmesi karşılığında kendisine veya rehberlik edeceği kişiye herhangi bir menfaat sağlaması halinde, mülki idare amirliği otorite, turist rehberlerine 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacak. .

Meslek kuruluşları kontrol sırasında her türlü bilgiyi vermekle yükümlü olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerektiğinde ve en az 3 yılda bir, müfettiş ve kontrolörler aracılığıyla meslek kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının her türlü iş, süreç, faaliyet ve hesaplarını zorunlu olarak denetleme yetkisine sahip olacak.

Meslek kuruluşları kontrol sırasında her türlü bilgiyi vermek ve belge göstermekle yükümlü olacak.

Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ve çalışanları, görevleri ile ilgili hata teşkil eden eylem ve davranışlarından dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacaktır.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, belirtilen hatalardan dolayı haklarında soruşturma açılan veya kontroller sırasında görevde kalmaları güvensiz görülen meslek kuruluşu çalışanları, Bakanlık tarafından 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Bakanlık müfettişinin teklifi. Gerekli görülmesi halinde bu süre Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay daha uzatılabilir.

Bu konu kapsamında görevden uzaklaştırılanlar, kontrol sırasında veya kontrolün tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde görevlerine geri dönecekler. mahkum değiller.

Uzaklaştırma süresi içinde işe iade edilenlerin hakları, yasal faiziyle birlikte çalıştıkları meslek kuruluşu tarafından ödenir.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi veya yakalanması veya suçun devamını gerektiren hallerde gecikme riskinin bulunması halinde, birlik organları ve turist rehber odaları Bakanlıkça faaliyetten yasaklanabilir.

Faaliyetin yasaklanması kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak. Aksi takdirde bu idari karar zaten yürürlükten kaldırılacaktır. Bakanlık bu unsur kapsamında açılan davaları katılımcı olarak takip edebilecektir.

Turist rehberliği hizmetleri, faaliyetleri ve sözleşmeleri yönetmelikle düzenlenecektir.

Turist rehberleri, rehber kimlik kartlarını lisansla değiştirmelidir

Teklif, turist rehberlerinin belirli koşullar altında rehber kimlik kartlarını lisansla değiştirmesine olanak tanıyor.

Komisyonda kabul edilen öneriyle, teklifle birlikte turist rehberliği belgesine sahip mevcut turist rehberlerinin yabancı dil yeterliliklerinin belgelendirilmesine ilişkin düzenleme ve rehber kimlik kartını yenisiyle değiştirenlere 5 yıllık ödemesiz süre tanındı. yabancı dil yeterliliğini belgelemeye yönelik lisans kaldırıldı.

Buna göre, rehber kimlik kartını lisansla değiştirenlerin yabancı dil yeterliliğini gösteren belge getirmeleri gerekecek. Aksi halde Türk turist rehberi olarak mesleklerini icra edebileceklerdir. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyenler, çalışma kartı alarak mesleklerini tekrar başarılı oldukları dilde icra edebilecekler.

Seyahat Acenteleri Kanunu ve Seyahat Acenteleri Birliği’nde yapılacak düzenleme ile asıl amacı tarihi ve turistik yerleri tanıtmak olmayan faaliyetlerde turist rehberi bulundurma zorunluluğunun sona ermesi değiştirildi.

Komisyonun kabul ettiği öneriyle paket ilaç ve ilaç kapsamında turist rehberi bulundurmanın zorunlu olduğu alanlara tescilli kültür varlıkları da eklendi. Buna göre müze, tarihi eser ve tescilli kültür varlıklarının tanıtım faaliyetlerinde turist rehberi bulundurma zorunluluğu devam edecek.

Seyahat acentalarının müşterilerini bilgi ve onayları olmadan alışveriş için bir işletmeye göndermeleri ve kendilerine veya yönlendirdikleri kişiye menfaat sağlamaları durumunda belgeleri iptal edilecek ve 5 yıl süreyle seyahat acentası olarak çalışamayacaklardır.

Röportajlardan

Komisyonda, teklifin “turist rehberi bulundurma zorunluluğunun sınırının değiştirilmesine” ilişkin 11’inci maddesinin görüşülmesi sırasında sektör temsilcileri itirazlarını dile getirdi. Bazı muhalefet milletvekilleri de söz konusu konunun tekliften çıkarılmasını istedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Az Alpaslan, dünya standartlarını acenteler, oteller ve rehberler için geçerli kılmak istediklerini belirterek, teklifin söz konusu unsurunda kayıtlı kültür varlıklarına yer verilmesinin önemine dikkat çekti.

Teklifin kabul edilmesinin ardından konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Kurulu Başkanı Adil Karaismailoğlu, şube temsilcilerinin görüşlerine saygı duyduklarını ve düzenlemeye ilişkin kurul görüşmelerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. tamamlanmış. Karaismailoğlu, “Bir de Meclis süreci var. İnşallah orada da talepleriniz dikkate alınır.” dedi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

incesu-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler